- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Les biblioteques de la UPV són de lliure accés per consultar els llibres i utilitzar-ne les instal·lacions.

No obstant això, a la Biblioteca Central, durant els períodes d'exàmens, només es permet l'accés als membres de la UPV. Consulta el Calendari per saber quan són.

A més, durant els caps setmana, des de les 15.00 hores del dissabte fins al dilluns al matí, l'accés al campus (i per tant a la Biblioteca) està limitat als estudiants i personal de la Universitat Politècnica de València. No obstant es pot sol·licitar una autorització especial per a estudiar a la Biblioteca Central en caps de setmana i festius, que només serà vàlida fora dels períodes d'exàmens.