- -

Page tree


La Biblioteca Central i la Biblioteca de Camins són totalment accessibles per a usuaris amb algun tipus de discapacitat.

També hi ha lloc d'estudi i cabines de treball en grup adaptats a la Biblioteca Central i en la majoria de biblioteques de centre.

A més, hi ha un punt d'informació preferent al taulell d'informació de la Biblioteca Central.