- -

Page tree

Per a poder accedir a la col·lecció electrònica cal estar connectat a la xarxa de la universitat, Per tant si estem fora de la UPV, hem de crear una xarxa privada virtual (VPN)Fixa't bé en l'opció que cal activar per a poder consultar les bases de dades, revistes i llibres electrònics subscrits per la Biblioteca.

A més, una part de la col·lecció electrònica també permet l'accés amb el nostre usuari i contrasenya de la UPV, sense necessitat de crear cap VPN, mitjançant el Servei d'Identitat de Recursos de RedIRIS (SIR).

Podràs trobar aquestes vies d'accés en la fitxa bibliogràfica del recurs a Polibuscador.