- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


No sempre. Per a saber si tenim el text complet d'un article cal clicar el botó

Si apareix el servei "Text complet disponible via ___", el text està accessible en línia.

La majoria de les vegades, en fer clic en aquest enllaç arribaràs directament al PDF de l'article. No obstant això, en algunes ocasions, l'enllaç solament serà capaç de portar-nos a la pàgina inicial de la revista, i hem de ser nosaltres els qui naveguem entre els volums fins a arribar a l'article que busquem.

Si en clicar el botó  apareix el servei "Disponibilitat en biblioteca UPV", la revista està disponible en format imprès en alguna biblioteca de la UPV.