- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El factor d'impacte de les revistes es troba en una base de dades recollida en el Polibuscador, que s’anomena Journal Citation Reports (JCR).

Per a accedir a través de PoliBuscador, escriu en la casella de cerca Journal Citation Reports i fes clic en l'enllaç Accés en línia.

Una vegada dins de la base de dades cerca el títol de la revista per a conèixer el seu factor d'impacte i la seua posició en els quartils.Per a més informació, consulta la Biblioguia sobre Factor d'impacte i cites rebudes.