- -

Page tree


Per a poder portar-te una revista en préstec, primer has de reservar-la des de Polibuscador

Les revistes en paper de la col·lecció de les Biblioteques UPV es presten durant 7 dies.

Els préstecs es renoven de manera automàtica 2 dies abans de la data de venciment fins a un màxim de 2 mesos, si la revista compleix les condicions per a ser renovada. Si no pot ser renovada, rebràs un correu d'avís de devolució.