- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Les biblioteques UPV tenen una àmplia col·lecció de revistes en què es pot cercar a través de PoliBuscador introduint-ne el títol o l’ISSN en l’espai de cerca.

Una altra opció per a accedir solament a revistes electròniques és a través de l'accés directe Revistes A-Z.

 

En els resultats, clica en el títol i accediràs a la informació de la revista:

  • Si està en format electrònic, veuràs l'enllaç a la revista.

  • Si està en format imprès, veuràs les biblioteques on es troba amb l'enllaç als números disponibles.

En el cas de les revistes impreses i depenent de la biblioteca, la revista estarà en accés lliure o en dipòsit. Cal acudir al mostrador de la biblioteca per a sol·licitar-la. Si es vol traure en préstec, cal consultar l'apartat Condicions generals de préstec.

En el cas de les revistes electròniques, si s'hi accedeix des de fora de la UPV, cal tenir connexió a la xarxa a través de VPN i seguir les instruccions d’Infoaccés.