- -

Page tree

Les biblioteques UPV tenen una àmplia col·lecció de revistes que pots trobar en la pestanya REVISTES de Polibuscdor, buscant per títol o per ISSN, o bé navegant per les categories.

 

En la llista de resultats, clica sobre Accés en línia per a accedir a la revista. És necessari estar connectat a la xarxa a través de VPN per a accedir des de fora del campus.

També existeix la possibilitat de cercar articles dins de la revista.

Si vols portar-te en préstec alguna revista impresa, has de reservar-la des de Polibuscador.