- -

Page tree


Els llibres, pel·lícules i altres documents situats en departaments, serveis, instituts, etc. són d'ús intern. Només alguns permeten el préstec i ho fan sota les seues pròpies condicions.

Pots preguntar directament en la unitat on es trobe el document en qüestió. També pots suggerir la compra d'aquest llibre per a les biblioteques UPV.