- -

Page tree


La biblioteca de la UPV té una classificació temàtica pròpia. Una vegada localitzat el llibre en el Polibuscador, clica en el títol i anota’n la signatura, per exemple, B 3-24/507.

localitzar per signatura

La lletra B correspon a la Biblioteca Central.

El codi 3-24, correspon a la prestatgeria on està situat, en aquest cas, Mecànica de fluids i hidràulica.

El número 507 és el lloc correlatiu que ocupa al prestatge.