- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PoliBuscador és el cercador de llibres, pel·lícules, revistes, bases de dades, etc. de la Universitat Politècnica de València.

És també la interfície de serveis personalitzats de la biblioteca (renovació, reserva, suggeriment de compra, préstec interbibliotecari, etc.)

Per a saber més, consulta la guia de Polibuscador.