- -

Page tree

A través de BUVAL, el consorci de les 5 biblioteques universitàries públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH), oferim el Préstec BUVAL que posa a disposició del Personal Docent i Investigador, del Personal d'Administració i Serveis i dels estudiants de grau, postgrau, màster i doctorat els fons bibliogràfics de les 5 universitats BUVAL. Els usuaris de la UPV han de sol·licitar-hi l’alta a través d’aquest formulari.

Permet treure en préstec fins a 6 exemplars durant 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants.