- -

Page tree

A través de BUVAL, el consorci de les 5 biblioteques universitàries públiques valencianes, oferim el Préstec BUVAL que posa a disposició del Personal Docent i Investigador i del Personal d'Administració i Serveis els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

Permet treure en préstec fins a 6 exemplars durant 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants, sempre que prèviament s’hagen donat d’alta en el servei.