- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Els retards en la devolució estan sancionats amb un dia de suspensió per dia de demora per cadascun dels documents a partir de la data de devolució. És a dir, si retornes un llibre fora de termini, no podràs prestar ni renovar ni recollir reserves durant el període de la sanció.

Per exemple, si has de retornar un dilluns 2 llibres i els retornes el dimecres, tindràs 2 dies de sanció per cada llibre; en total, 4 dies.

Per saber si estàs sancionat o quants dies de sanció et queden, visita La meua biblioteca > Sancions + avisos.