- -

Page tree


Si has perdut un llibre, o te l'han furtat, has de comunicar-ho a la Biblioteca UPV a través de Policonsulta. Inclou en el missatge les dades del llibre i les teues dades de contacte i estudiarem el cas.

Depèn de les circumstàncies del llibre (pot ser fàcil d'aconseguir, pot estar esgotat…), la solució serà diferent, però passarà en tot cas per la compra del mateix llibre o d'un de característiques similars.