- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Els préstecs es renoven de manera automàtica fins a un màxim de 4 mesos de temps (2 mesos en el cas de pel·lícules i revistes), sempre que no tinguen cap reserva i que no estigues bloquejat ni tingues documents amb el termini de devolució vençut.
Si no és possible la renovació, rebràs un correu d'avís de devolució.