- -

Page tree

Els préstecs es renoven de manera automàtica fins a un màxim de 4 mesos  (2 mesos en el cas de pel·lícules i revistes), sempre que no els haja reservat una altra persona i no estigues bloquejat ni tingues documents amb el termini de devolució vençut.
Si no és possible la renovació, rebràs un correu d'avís de devolució.