- -

Page tree

És probable que s'haja creuat la teua devolució i la reclamació de la Biblioteca. Consulta l'apartat La meua biblioteca, des de Polibuscador o des de la teua intranet, per comprovar que s'ha fet la devolució i, si no és així, dirigeix-te al taulell de préstec o escriu a Policonsulta.