- -

Page tree


El servei de préstec de la Biblioteca està dirigit als membres de la comunitat universitària: alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis, i altres col·lectius vinculats amb la Universitat Politècnica de València.

No obstant això els membres del PDI i del PAS de les 5 universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) poden accedir als fons bibliogràfics de les cinc universitats a través del Préstec BUVAL