- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


El servei de préstec de la Biblioteca està dirigit exclusivament als membres de la comunitat universitària: alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis, i altres col·lectius vinculats amb la Universitat Politècnica de València.