- -

Page tree

Quina documentació cal per a formalitzar una pràctica?                                     

Per regla general és imprescindible el conveni de pràctiques i actualment, donada la situació soci sanitària a causa de la COVID, és necessari adjuntar el document de declaració responsable en el cas de pràctiques presencials. No obstant això, i segons les pràctiques, poden caldre altres documents. Cal que ho preguntes a la unitat de pràctiques en empresa de la teua escola/facultat.

Com signar la documentació per a la formalització de pràctiques?

La documentació s'enviarà, signada electrònicament per totes les parts, a l'oficina de pràctiques de la teua escola/facultat. En el cas de Títols Propis haurà d'enviar-se a practicas@sie.upv.es

On es lliura la documentació per a la formalització de pràctiques?

Per correu electrònic en les oficines de pràctiques de la teua escola/facultat, excepte pràctiques de Títols Propis que s'enviaran a practicas@sie.upv.es i pràctiques de Màster no adscrits a Centre que s'enviaran a practicas.master@sie.upv.es

Qualsevol pràctica especial que requerisca una forma de procedir diferent serà comunicat a través de les diverses oficines de pràctiques i la pàgina web.

Les condicions establides en la documentació es poden modificar una vegada començada la pràctica?

Una vegada començada una pràctica, s’accepten les modificacions següents, modificacions que s’han de formalitzar a través del document modificació d’una pràctica. Les condicions que es poden modificar són les següents:

"Tutor o tutora de la Universitat Politècnica de València";" tutor o tutora de l’empresa"; "borsa d’ajuda a l’estudi"; "hores" (no es podrà modificar la data d'inici i data de fi marcada en el conveni ni es podrà modificar el nombre d’hores de pràctiques realitzades disminuint la quantitat total d’hores una vegada aquestes ja han transcorregut), "projecte formatiu" i “Modalitat de la pràctica” (presencial/modalitat a distància).

Puc rescindir una pràctica després de començar-la?

Sí. Tant l’estudiant en pràctiques com la UPV i l’empresa o institució poden rescindir en qualsevol moment una pràctica ja començada, per causes justificades establides en el conveni o en l’acord de col·laboració educativa. El document “Rescissió d'una pràctica” s'haurà d'enviar per correu electrònic a la unitat gestora de pràctiques externes de la Universitat.

Què he de fer si l’estudiant decideix abandonar les pràctiques o si no n’estem satisfets?

Les pràctiques ja en marxa es poden rescindir en qualsevol moment, per causes justificades establides en el conveni o en l’acord de col·laboració educativa, tant per part de la Universitat Politècnica de València com per part de l’empresa o institució i de l’estudiant en pràctiques. La rescissió s'haurà d'enviar per correu electrònic a la unitat gestora de pràctiques externes de la Universitat. Per a això s'emplenarà el document denominat “Rescissió d'una pràctica” 


  • No labels