- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Quina documentació cal per a formalitzar una pràctica?                                     

Per regla general és imprescindible el conveni de pràctiques. No obstant això, i segons les pràctiques, poden caldre altres documents. Cal que ho preguntes a la unitat de pràctiques en empresa de la teua facultat.

Què passa si la meua empresa o institució no té segell?

En aquelles situacions en què l'empresa no compte amb segell haurà de marcar la casella "L'empresa no disposa de segell" quan s'emplenen les dades de l'empresa en la Calculadora de Pràctiques.

On es lliura la documentació per a la formalització de pràctiques?

En les oficines de pràctiques de la teua escola/facultat, excepte pràctiques de Títols Propis que s'entregaran en serveis centrals del Servei Integrat d'Ocupació i pràctiques de Màster no adscrits a Centre que s'entregaran en la unitat de pràctiques de l'ETSICCP.

Qualsevol pràctica especial que requerisca una forma de procedir diferent es publicita a través de les diverses oficines de pràctiques i la pàgina web.

Puc enviar la documentació requerida per correu electrònic?

No, d’acord amb les normes d’aquesta Universitat, la documentació aportada ha de ser sempre original. Les fotocòpies i els documents escanejats no tenen validesa.

Les condicions establides en la documentació es poden modificar una vegada començada la pràctica?

Una vegada començada una pràctica, s’accepten les modificacions següents, modificacions que s’han de formalitzar a través del document modificació d’una pràctica. Les condicions que es poden modificar són les següents:

Tutor o tutora de la Universitat Politècnica de València; tutor o tutora de l’empresa; borsa d’ajuda a l’estudi; hores (no es pot modificar el nombre d’hores de pràctiques realitzades disminuint la quantitat total d’hores una vegada aquestes ja han transcorregut) i projecte formatiu.

Puc rescindir una pràctica després de començar-la?

Sí. Tant l’estudiant en pràctiques com la UPV i l’empresa o institució poden rescindir en qualsevol moment una pràctica ja començada, per causes justificades establides en el conveni o en l’acord de col·laboració educativa. La rescissió d’una pràctica s’ha de comunicar per escrit, a través del document pertinent, a la unitat gestora de pràctiques externes de la Universitat.

Què he de fer si l’estudiant decideix abandonar les pràctiques o si no n’estem satisfets?

Les pràctiques ja en marxa es poden rescindir en qualsevol moment, per causes justificades establides en el conveni o en l’acord de col·laboració educativa, tant per part de la Universitat Politècnica de València com per part de l’empresa o institució i de l’estudiant en pràctiques. La rescissió s’ha de comunicar per escrit a la unitat gestora de pràctiques externes de la Universitat. Cal emplenar el document denominat rescissió d’una pràctica, disponible en la pàgina oficial del SIO (Servei Integrat d’Ocupació).


  • No labels