- -

Page tree

Si vull fer estudis universitaris de grau, què he de fer en acabar el batxillerat?

Has de superar el procediment d’admissió que establisca la universitat on vulgues estudiar. La Comunitat Valenciana treballa per a establir un procediment comú d’admissió per a tot l’estudiantat que comence estudis de grau a les universitats valencianes a partir del curs 2016-2017.