- -

Page tree

Quin és el marc legal de la realització de pràctiques?                                         

Les pràctiques en empresa o en institucions es basen en els convenis de cooperació educativa. El marc legal, el proporciona la legislació vigent en el territori nacional, la normativa aprovada pel Consell de Govern de la UPV i la normativa específica del centre docent de l’estudiant en matèria de pràctiques en empresa. Punxa ací.

És obligada l’alta en el règim general de la Seguretat Social de l’estudiantat en pràctiques? En cas que siga obligada l’alta en la Seguretat social, qui dóna l’alta?

, l’alta en el règim general de la Seguretat Social és obligatòria per a les pràctiques en empresa o en institucions que disposen de borsa econòmica.

En el cas de pràctiques curriculars, hi ha una bonificació.

L’alta en la Seguretat Social, l’ha d’efectuar l’empresa, la institució o, si s’escau, l’ens pagador.

He de fer declaració d’Hisenda l’any següent de fer les pràctiques per haver rebut ingressos per aquestes?

Com que has percebut ingressos, has de consultar a l’Agència Tributària si tens obligació de fer la declaració de la renda segons el teu cas. Per a més informació: www.agenciatributaria.es

Si cobre el subsidi per desocupació, el deixe de percebre si faig pràctiques?

Aquesta qüestió has de consultar-la a la teua oficina habitual de la Seguretat Social.

A partir de quan l’estudiantat està cobert per una assegurança?

Les pràctiques amb borsa d’ajuda econòmica estan cobertes per la Seguretat Social. Aquesta assegurança té efectes des de la data d’inici de les pràctiques fins al dia en què s’acaben.