- -

Page tree

Quina és la diferència entre pràctiques curriculars i pràctiques extracurriculars?

a) Les pràctiques curriculars són les incloses en els plans d’estudis amb el caràcter d’assignatura o matèria obligatòria o d’assignatura o matèria optativa, i pots matricular-t’hi de manera ordinària o extraordinària sempre abans de començar les pràctiques. La durada de les pràctiques curriculars s’estableix en el pla d’estudis corresponent i es poden fer al llarg de tot el curs acadèmic, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

b) Les pràctiques extracurriculars són les que es poden fer amb caràcter voluntari durant el període de formació i que, encara que tinguen les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis corresponent. No obstant això, sí que figuren en el suplement europeu del títol (SET) de la manera que determine la normativa vigent.

L’estudiantat matriculat en un màster oficial pot fer pràctiques extracurriculars?

Sí, l’estudiantat matriculat en un màster oficial pot accedir a fer pràctiques extracurriculars des del primer dia.

Per a què serveixen les pràctiques extracurriculars?

Les pràctiques extracurriculars són les que l’estudiant pot fer amb caràcter voluntari durant el període de formació i tenen la mateixa finalitat que les pràctiques curriculars:

a) Contribuir a la formació integral de l’estudiant perquè complementen l’aprenentatge teòric i pràctic.

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què l’estudiant s’haurà de moure, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

d) Obtenir una experiència pràctica que facilite la inserció en el mercat de treball i millore la futura ocupabilitat de l’estudiant.

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

Si una pràctica s’acaba i es vol continuar com es formalitzaria?

Caldria tramitar un nou Conveni de tipus curricular o extracurricular, sempre que l’estudiant tinga hores disponibles. En el cas que es tramite com a curricular, l’estudiant ha de matricular-se abans en els crèdits curriculars necessaris.