- -

Page tree

Puc fer pràctiques en un altre país?                                                                    

Sí. La Universitat Politècnica de València permet als estudiants fer pràctiques a l’estranger a través de pràctiques gestionades des del Servei Integrat d’Ocupació, i també a través del programa Erasmus+ gestionat per la OPII (Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi).