- -

Page tree

Les pràctiques són remunerades? El pagament com es fa?                                

Totes les pràctiques que fan els estudiants de la Universitat tenen, amb caràcter general, borsa econòmica d’ajuda a l’estudi que va a càrrec de l’empresa o institució.

La manera de pagament de la borsa econòmica que l’estudiant ha de percebre depèn de les condicions que fixe l’empresa o la institució, que pot decidir lliurement com efectuar-lo.

Per als estudiants té algun cost la participació en el programa de pràctiques en empresa/institució?

No, és l’empresa o la institució la que aporta una borsa d’ajuda econòmica a l’estudiant directament. I és d’aquesta quantitat d’on es descompta la retenció que correspon a la Seguretat Social i l’IRPF.

Quines despeses van a càrrec de l’empresa o institució? Quin cost comporta per a l’empresa o institució la participació en el programa de pràctiques?

Les despeses que van a càrrec de l’empresa o institució són la borsa d’ajuda econòmica de l’estudiant i les obligacions corresponents amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.