- -

Page tree

Passos que cal fer per a publicar una oferta si ets una empresa i cerques estudiants.

Quin procés han de seguir les empreses interessades a oferir places de pràctiques a estudiants?

Si una empresa o institució necessita estudiants perquè facen pràctiques a les seues instal·lacions, el primer pas és emplenar la sol·licitud d’estudiant en pràctiques.

L’empresa o la institució detalla en la sol·licitud les condicions de la pràctica i el perfil de l’estudiant que es requereix. Una vegada emplenat el document, l’envia al SIO (Servei Integrat d’Ocupació) o a l’escola corresponent. Aquestes són les entitats encarregades de registrar la sol·licitud i fer l’oferta de la pràctica a l’estudiantat.

L’empresa o la institució pot fer entrevistes per a seleccionar estudiants candidats?

Sí, pot fer-ho lliurement d’acord amb els criteris que figuren en la sol·licitud.

Quins currículums rep l’empresa o la institució?

L’empresa o la institució rep els currículums dels estudiants inscrits en l’oferta que compleixen els requisits per a fer pràctiques i que s’adeqüen als requisits sol·licitats que han sigut publicats.