- -

Page tree

Què ha de fer un estudiant per a cercar una pràctica?                                         

Pots cercar empreses per a fer-hi pràctiques a través de les ofertes que publica el SIO al seu web o a través de contactes propis (professorat, amistats, autocandidatura...).

Per a poder fer pràctiques en empreses, l’estudiant ha de registrar-se en la Base de dades curricular i tenir sempre actualitzat el CV en aquesta plataforma. El registre en aquesta base de dades permet accedir a les ofertes publicades en la seua titulació. Excepte títols propis, titulacions de BBAA, l’ETSECCP i l'ETSI i màster oficials no adscrits a centres.

Una vegada registrat, pot accedir a les ofertes de pràctiques que es publiquen en la seua escola o facultat.

Puc obtenir una llista actualitzada de les empreses que tenen conveni amb la universitat?

No. L’estudiant té accés a les ofertes de la seua titulació.