- -

Page tree

Què és el suplement europeu del títol (SET)?

El suplement europeu del títol és un document que acompanya els títols oficials amb informació unificada i personalitzada per a cada persona titulada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d'educació superior.
No és, en cap cas, un substitut ni una transcripció del títol original.

Com se sol·licita el suplement europeu del títol (SET)?

No cal sol·licitar-lo expressament perquè s'expedeix, de forma gratuïta, a totes les persones titulades juntament amb el títol, sempre que la sol·licitud del títol es faça a partir del dia 1 d'octubre del 2010.
L'alumnat que va sol·licitar el títol entre el 12 de setembre del 2003 i el 30 de setembre del 2010 sí que ha de sol·licitar-lo expressament a la secretaria del seu centre i abonar la taxa corresponent.
Una vegada expedit, el SET s'envia al domicili indicat per la persona titular en la sol·licitud de títol, sense cap cost.