- -

Page tree

Quan puc recollir el títol?                                                                                

Pots recollir el títol tan bon punt rebes per correu electrònic la notificació de recollida del títol a l’adreça electrònica de correu extern que ens has facilitat en la sol·licitud.

Transcorreguts cinc anys de la data de l’expedició sense que la persona interessada haja recollit el títol, el Rectorat, mitjançant una resolució que ha de publicar-se al Boletín Oficial del Estado, atorga un termini d’un mes per a recollir-lo, amb l’avís que el títol serà anul·lat i destruït si no es recull en aquest termini.

On es pot recollir el títol?

El títol es pot recollir a la secretaria del centre que figura en la comunicació enviada a l’estudiant per correu electrònic (adreça externa indicada en la sol·licitud del títol) en la qual s’indica que el títol ja està disponible per al lliurament.

El títol, el pot recollir qualsevol persona?

No. El títol només poden recollir-lo les persones següents:

¿ Personalment, la mateixa persona interessada. Per a fer-ho ha de presentar-se a la secretaria del centre corresponent, mostrar una còpia del correu electrònic rebut i el DNI, o el passaport en el cas de persones estrangeres.

¿ Una altra persona convenientment autoritzada per poder notarial (document redactat davant de notari). Per a fer-ho, aquesta altra persona s’ha de presentar a la secretaria del centre corresponent i mostrar una còpia del correu electrònic rebut, el DNI, o el passaport en el cas de persones estrangeres, i l’autorització de la persona interessada per a la recollida del títol atorgada mitjançant poder notarial expedit amb aquesta finalitat. En el cas de poder notarial expedit fora d’Espanya, ha d’estar legalitzat via diplomàtica espanyola o postil·la de la Haia.

Puc sol·licitar que m’envien a casa el títol universitari oficial?

No, però si la persona interessada resideix fora de València i vol recollir el títol en una altra ciutat espanyola o en qualsevol lloc del món, ha de dirigir-se al seu centre d’estudis per escrit i sol·licitar que l’envien a una de les destinacions en territori espanyol (delegacions de Govern) o a la seu de les ambaixades o consolats espanyols a l’estranger de la ciutat on residisca.

 

L’enviament del títol comporta pagar la taxa establida en el decret de taxes del curs en vigor segons la destinació (ciutat espanyola, europea o dels altres països). Aquesta taxa es pot abonar en efectiu o per targeta bancària (TPV) a través de la intranet. Pots consultar la taxa vigent d’enviament de títol ací: taxes d’enviament de títols.

Si canvie les dades de contacte per a la notificació de recollida del títol, a qui les comunique?

 

Si vols notificar algun canvi referent a la notificació de recollida del títol, has de dirigir-te a la Unitat de Títols (Servei d’Alumnat), o bé a l’adreça següent: sal.titulos@upv.es.