- -

Page tree

Quan puc sol·licitar el títol?

Per a sol·licitar el títol és necessari haver superat tots els crèdits de la titulació, també els del treball final de carrera, grau o màster. I, en el cas dels estudis de doctorat, és necessari haver defensat la tesi doctoral corresponent.

Una vegada figura la teua nota en l’expedient, ja estàs en condicions de tramitar el títol.

On se sol·licita el títol?

El títol s’ha de sol·licitar a través de la intranet de l’estudiant: apartat Secretaria virtual, Sol·licituds, Sol·licitud de títol.

Cal pagar alguna taxa per a sol·licitar el títol?

La sol·licitud del títol comportar pagar la taxa establida en el decret de taxes del curs en vigor. La taxa vigent es pot consultar ací: taxes d’expedició de títols

El pagament de la taxa del títol es pot fer de dues maneres:

¿ Pagament en efectiu mitjançant rebut: s’imprimeix el rebut i es paga en qualsevol sucursal de Bankia (cal tenir en compte que hi ha uns certs dies i horaris restringits per al pagament de rebuts en Bankia. Consulteu aquesta qüestió en el banc).

¿ Pagament per TPV: es paga per Internet mitjançant una targeta bancària.

Què faig si he perdut el títol?

Has de dirigir-te a la Unitat de Títols del Servei d’Alumnat on et faciliten la iniciació del procediment.

En primer lloc, cal publicar en el Boletín Oficial del Estado la pèrdua del títol. El cost econòmic d’aquesta publicació ha d’assumir-lo la persona interessada.

Una vegada publicat i transcorreguts 30 dies des de la publicació, el pas següent és la sol·licitud del duplicat del títol. Pots accedir a la sol·licitud de duplicat de títol punxant en l’enllaç següent: sol·licitud de duplicat de títol.

El duplicat del títol comporta el pagament de la taxa corresponent. Pots consultar la taxa vigent de sol·licitud de duplicat de títol ací: taxes de sol·licitud de duplicat de títol.

Què faig si el títol s’ha deteriorat?

Has de dirigir-te a la Unitat de Títols del Servei d’Alumnat.

Has de portar el títol deteriorat a aquesta Unitat de Títols i a continuació sol·licitar-ne un duplicat. Pots accedir a la sol·licitud de duplicat de títol punxant en l’enllaç següent: sol·licitud de duplicat de títol

El duplicat del títol comporta el pagament de la taxa corresponent. Pots consultar la taxa vigent de sol·licitud de duplicat de títol ací: taxes de sol·licitud de duplicat de títol

Puc modificar les dades personals que vaig comunicar per a l’expedició del meu títol?

Sí. En cas que hi haja una modificació de les dades personals (canvi de nom, de cognoms, de nacionalitat, etc.) que figuren en el teu títol, has de dirigir-te a la Unitat de Títols del Servei d’Alumnat. Per a fer-ho, has d’aportar el títol que tens actualment. El procés exigeix l’anul·lació del títol original i l’expedició d’un duplicat. Pots accedir a la sol·licitud de duplicat de títol punxant en l’enllaç següent: sol·licitud de duplicat de títol

El duplicat del títol comporta el pagament de la taxa corresponent, després de publicació al Boletín Oficial del Estado a càrrec de la persona interessada.

Pots consultar la taxa vigent de sol·licitud de duplicat de títol ací: taxes de sol·licitud duplicat de títol.

Què és el certificat supletori del títol?

El certificat supletori del títol, CST, és un document que permet a la persona titular acreditar la condició de titulat o titulada mentre no dispose de l’expedició material del títol per la Universitat i té el mateix valor pel que fa l’exercici dels drets inherents. Aquest certificat conté les dades essencials que han de figurar en el títol corresponent.

La persona interessada pot obtenir el CST segellat electrònicament a través de la intranet les vegades que vulga una vegada dispose del seu número de registre nacional de persona titulada.

La persona interessada rep un avís en el correu electrònic extern indicat en la sol·licitud de títol. Aquest certificat deixa d’estar disponible quan es recull el títol expedit corresponent.