- -

Page tree

Com em notifiquen el TFG/TFM que m’han assignat?                                 

Una vegada resolt el procés d’assignació de TFG/TFM, la comunicació s’efectua per correu electrònic. El resultat es pot consultar a la intranet.

I si més d’un estudiant vol el mateix TFG/TFM?

Quan més d’un estudiant opta pel mateix TFG/TFM, l’assignació es fa segons l’ordre en què cada estudiant va fer la matrícula de TFG/TFM.

Quant de temps tinc per a sol·licitar un TFG/TFM?

L’ERT (centre o departament) fixa el termini per a sol·licitar els TFG/TFM. Aquest termini es fa públic i es notifica per correu electrònic juntament amb l’oferta de TFG/TFM.