- -

Page tree

 Què necessite per a sol·licitar la transferència de crèdits?

Per a sol·licitar la transferència de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que s'han cursat en altres plans d'estudi, has de dirigir-te al centre en el termini establit en el calendari acadèmic de la UPV que es pot consultar en l'enllaç següent:
Calendari acadèmic