- -

Page tree

 Si participe en un programa d'intercanvi i m'han admès per a continuar estudiant a la UPV, quina documentació necessite per a sol·licitar el reconeixement de les assignatures cursades en mobilitat?

Per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per assignatures de mobilitat, t'has de dirigir a la secretaria del centre responsable del títol amb la finalitat que, mitjançant la presentació de la sol·licitud que s'indica a continuació, s'incorporen al teu expedient com a alumne oficial de la UPV els estudis cursats en el programa de mobilitat.
Sol·licitud de reconeixement per assignatures de mobilitat