- -

Page tree

 Què necessite per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per pràctiques en empresa?

Perquè els crèdits corresponents a les pràctiques realitzades consten en el teu expedient com a crèdits superats, les pràctiques han de ser curriculars. Prèviament a la realització de les pràctiques t'hauràs matriculat dels crèdits que corresponguen, sent el nombre mínim de crèdits a matricular de 0,5. Així mateix abans d'iniciar la pràctica hauràs de formalitzar la documentació pertinent en la Unitat de Pràctiques del teu centre.

Una vegada finalitzada la teua pràctica, has d'emplenar l'informe de "Avaluació de pràctiques" a través de la teua intranet UPV en el menú de "Serveis", apartat "Servei Integrat d'ocupació".

Una vegada emplenat el teu informe i l'informe de l'empresa, el teu tutor de pràctiques avaluarà la pràctica i els crèdits corresponents apareixeran en el teu expedient acadèmic.

En la web de pràctiques en empreses, menú "Estudiant", "Reconeixement acadèmic de les pràctiques", tens informació detallada