- -

Page tree

Com puc matricular-me de més de 60 crèdits?

Amb caràcter general, la matrícula anual és de 60 crèdits. Els crèdits de pràctiques externes i els crèdits que corresponen a les assignatures d'idiomes no es comptabilitzen per a aquest càlcul.

Si vols ampliar la matrícula, pots sol·licitar una exempció de la normativa de progrés si compleixes algun dels requisits següents:

  • Si el nombre total de crèdits per a completar la titulació, excloent-ne el TFG o TFM, és igual o inferior a 84 crèdits.
  • Si el rendiment acadèmic del curs anterior ha sigut del 100% sobre matrícules iguals o superiors a 60 crèdits. 

Si et concedeixen aquesta exempció, pots ampliar la matrícula fins a un màxim d'un 40% (màxim: 84 crèdits).

La sol·licitud s'ha de presentar en la secretaria del centre d'estudis.

Es pot sol·licitar abans de la matrícula o després, i cal tenir en compte que l'increment només pot fer-se efectiu quan l'exempció estiga aprovada.

Me'n vaig de mobilitat. Tinc l'obligació de matricular-me de les assignatures que no em reconeixeran?

Amb caràcter general, la normativa de progrés obliga a matricular-se de totes les assignatures pendents de superar de cursos inferiors abans de matricular-se de les de cursos superiors.

No obstant això, pots sol·licitar en la secretaria del centre d'estudis l'exempció del compliment d'aquest requisit de manera que et pugues matricular només de les assignatures que figuren en el teu acord de mobilitat, encara que siguen de cursos diferents.

En cas que t'autoritzen aquesta exempció, és vàlida per al curs en què te la concedeixen i el següent.

Es pot sol·licitar abans de la matrícula o després. I cal tenir en compte que només pots deixar de matricular-te d'assignatures de cursos anteriors no superades quan l'exempció estiga aprovada.