- -

Page tree

De quants crèdits puc matricular-me l'any que comence els estudis en un títol oficial?

De 60 crèdits, excloent-ne els reconeguts o adaptats.
Cal tenir en compte que t'has de matricular de tots els crèdits pendents del curs anterior abans de fer efectiva la matrícula del curs superior.

Per a matricular-me d'assignatures de segon curs, quants crèdits mínims he d'haver superat o tenir reconeguts de primer curs?

39 crèdits. Si has aprovat menys crèdits, només pots matricular-te dels crèdits pendents de primer curs.

Aquest curs només he pogut matricular-me de primer perquè he aprovat menys de 39 crèdits. Si en el primer semestre assolisc aquest mínim, puc ampliar la matrícula?

S'autoritza l'ampliació de matrícula en casos excepcionals, només en assignatures de segon semestre, fins a completar un màxim de 60 crèdits. Has de sol·licitar-ho a la secretaria del centre.

De quants crèdits puc matricular-me com a màxim en un curs acadèmic?

Com a norma general, el nombre màxim de crèdits de matrícula anual, excloent-ne el TFG o TFM, és de 60. Per al còmput d'aquesta matrícula no es tenen en compte els crèdits reconeguts.
No obstant això, aquesta xifra pot incrementar-se fins a un màxim del 40% si hi ha alguna de les circumstàncies següents:

- Quan el nombre total de crèdits per a completar la titulació, excloent-ne el TFG o

TFM, és igual o inferior a 84.
- Quan el rendiment acadèmic del curs anterior siga del 100% sobre matrícules iguals o superiors a 60 crèdits.
Cal sol·licitar-ho a la secretaria del centre. Si ho demanes abans de l'automatrícula i la Comissió Acadèmica t'aprova la petició, ja es pot aplicar quan et matricules.

Puc matricular-me d'assignatures de diversos cursos?

Sí, amb el màxim de 60 crèdits, i sempre t'has de matricular de les assignatures de cursos anteriors no superades abans de matricular-te de les d'un curs superior.
No obstant això, si és el tercer any que curses assignatures de primer, només pots matricular-te de les assignatures pendents de primer i segon.