- -

Page tree

Què és la preinscripció universitària?                                                           

Abans de començar el curs acadèmic, cada universitat ofereix un nombre determinat de places per a les titulacions que imparteix i que tinguen establits límits d’admissió. Per a accedir a aquestes titulacions cal fer una preinscripció i sol·licitar per ordre de preferència els estudis que t’interessen. Per a l’adjudicació s’apliquen els criteris que estableix la normativa i que figuren en el Reial decret 412/2014, de 6 de juny.

Quan es fa la preinscripció universitària?

El termini de presentació de sol·licituds dura des de mitjan juny fins a la primera setmana de juliol.

Com es fa la preinscripció?

Les sol·licituds s’emplenen per Internet (http://www.preinscripcion.gva.es) a través del procediment establit per la conselleria competent en matèria d’educació universitària.

On es presenta la preinscripció?

Has de seguir les instruccions de l’assistent telemàtic, el qual t’indica la manera de fer la preinscripció i de presentar la documentació corresponent.

Puc presentar més d’una sol·licitud de preinscripció?

Per al districte universitari de la Comunitat Valenciana només pots presentar una sol·licitud de preinscripció. En aquesta sol·licitud cal indicar, per ordre de preferència, fins a un màxim de 20 titulacions de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana. La presentació de més d’una sol·licitud comporta l’anul·lació de totes.

Si, a més, vols estudiar fora del districte universitari de la Comunitat Valenciana, has de sol·licitar l’imprès corresponent a aquesta universitat i informar-te dels terminis i procediments.

Puc modificar la sol·licitud de preinscripció?

La sol·licitud, una vegada presentada, no pot ser modificada per la persona interessada.

Quina nota és necessària en la preinscripció per a accedir als estudis que m’interessen?

Aquesta nota no es fixa abans del procés de preinscripció. La nota de tall, que depèn de l’oferta de places i de la demanda que tinga la titulació, es coneix en finalitzar el procés.

Les notes de tall del curs anterior només serveixen de referència i no necessàriament han de ser iguals per a la preinscripció que has formalitzat ara.

Com conec el resultat de la preinscripció?

Els resultats es fan públics durant la segona quinzena del mes de juliol a la web de la Universitat Politècnica de València (http://www.upv.es/) i a la de la conselleria competent en matèria d’educació universitària (http://www.preinscripcion.gva.es).

Puc presentar una reclamació contra el resultat de la preinscripció?

Pots presentar a la universitat que haja processat la sol·licitud una reclamació contra el resultat durant els tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats.

No s’admeten reclamacions que impliquen modificacions en sol·licituds correctament tramitades.

Si figure en la llista de persones admeses en un dels estudis que he sol·licitat, quina és la meua situació en les altres preferències sol·licitades en la preinscripció?

Si t’han admès en un dels estudis sol·licitats, en els estudis amb preferència anterior que has sol·licitat has de figurar en llista d’espera amb un número determinat. En els estudis que has sol·licitat amb preferència posterior a aquell en què t’han admès no has de figurar en cap llista perquè ja t’han assignat plaça en una opció prioritària.

Què faig si m’interessa alguna titulació en què he quedat en llista d’espera?

A la Universitat Politècnica de València, les vacants que es produeixen després de la matriculació s’ofereixen a l’alumnat que figura en llista d’espera mitjançant un procés centralitzat d’adjudicació de vacants els dies següents a la matriculació. Si es produeixen noves vacants al principi de curs, el centre d’estudis es posa en contacte amb tu.

Si t’han admès en una titulació determinada i estàs en llista d’espera en altres titulacions, has de matricular-te en la que t’han admès i després, en cas d’obtenir plaça per aquest procediment, has d’anul·lar la matrícula en el primer centre i matricular-te en el nou.

Pel que fa a les altres universitats valencianes, has d’informar-te del procediment seguit per cadascuna.