- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Els professors i investigadors poden sol·licitar en préstec llibres o altres materials de les Biblioteques UPV durant un curs acadèmic emplenant el formulari de petició.

Aquest préstec també es pot autoritzar per al personal adscrit a altres entitats de la UPV.

 

 

Image Removed

Image Removed