- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Pot ser per diversos motius:

  • Perquè la VPN no està ben connectada. Per a comprovar-ho, consulta la informació per a accedir als recursos digitals des de fora de la Universitat.

  • Perquè el recurs, o l'any en qüestió, no està subscrit. Si es tracta d'una revista, podràs comprovar les existències contractades en la fitxa del PoliBuscador a l'apartat Visualitza-ho

  • Perquè aquest recurs (base de dades, revista o llibre) no autentica per IP sinó per contrasenya. Per obtenir l'usuari i contrasenya, segueix aquestes passes:

  • Perquè l'ordinador té connectat el Proxy. Cal desconnectar-lo perquè es puga reconèixer la IP de l'ordinador.