- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Els retards en la devolució estan sancionats amb suposaran un dia de suspensió per dia de demora per cadascun dels documents a partir de la data de devolució. És a dir, si retornes un llibre fora de termini, no podràs prestar ni renovar ni recollir reserves durant el període de la sancióbloqueig.

Per exemple, si has de retornar un dilluns 2 llibres i els retornes el dimecres, tindràs 2 dies de sanció bloqueig per cada llibre; en total, 4 dies.

Per saber si estàs sancionat bloquejat o quants dies de sanció et queden, visita La meua biblioteca > Sancions + avisos.

 

 

Image Removed

Image Removed