- -

Page tree

Què són les ajudes Ve2?                                                                                     

L’ajuda Ve2 és una ajuda econòmica que la UPV dóna a través del Servei Integrat d’Ocupació per a contribuir a les estades de titulats i estudiants de la UPV en entitats a l’estranger dins del Programa de lliure mobilitat.

Quan se sol·liciten les Ve2 i quina durada tenen?

Es poden sol·licitar a partir del moment en què la convocatòria es publica. Punxa ací.

La durada és de tres mesos

Què cal presentar per a sol·licitar l’ajuda Ve2?

Tota la documentació necessària per a la sol·licitud està publicada en les bases del Programa de la pàgina web del Servei Integrat d’Ocupació. Per a més informació, punxa ací.

Una vegada obtinguda l’ajuda Ve2, quins passos o tràmits he de fer?

Una vegada acceptada l’ajuda, has de lliurar al SIO, 15 dies hàbils abans de la data d’inici de la pràctica, la documentació establida en les bases del Programa de lliure mobilitat per a la tramitació d’una pràctica a l’estranger. Les bases es poden consultar en la nostra pàgina web, punxa ací.

Puc canviar la data de l’estada Ve2 una vegada obtinguda l’ajuda?

La data pot modificar-se per motiu justificat i mitjançant notificació escrita al SIO-UPV, sempre que es complisquen els terminis establits en les bases de la convocatòria en curs.

Puc canviar l’empresa on he de fer l’estada una vegada obtinguda l’ajuda Ve2?

Després de la concessió de l’ajuda, la persona sol·licitant pot canviar l’empresa d’acolliment a l’estranger sempre que presente al SIO-UPV un nou original de la sol·licitud – empresa (Company Data) amb les dades de la nova empresa i una còpia de la notificació efectuada a l’empresa anterior en què informa del canvi.

Quan es cobra l’ajuda Ve2?

El pagament de l’ajuda econòmica Ve2 s’efectua al final de cada mes de l’estada, per transferència bancària al compte bancari espanyol del qual ha de ser titular la persona beneficiària de l’ajuda. No obstant això, les pràctiques que comencen el mes de gener poden pagar-se més tard pel tancament de l’exercici anterior i l’obertura del nou exercici.

Quin és l’import estimat de l’ajuda Ve2?

L'import de l'ajuda, queda publicat en cada convocatòria. Per a més informació, punxar ací.