- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Quins requisits ha de complir l’estudiantat per a fer pràctiques en empreses o institucions?

Estar matriculat en el curs actual a la UPV.

En el cas de pràctiques extracurriculars: cal haver superat el 50% dels crèdits en les titulacions de grau, excepte en el cas de màster.

En el cas de pràctiques curriculars, l’estudiant ha d’estar MATRICULAT de la matèria, en el cas que curse una titulació de grau, i a més, tenir superat el primer curs. Segons la titulació, pot haver-hi altres requisits complementaris. Consulta aquesta qüestió en la unitat de pràctiques de la teua escola o facultat.

On he d’inscriure’m per a poder fer pràctiques?

En primer lloc, t’has d’inscriure en la base de dades curricular. Per a tramitar la documentació, l’estudiant ha de seguir les instruccions corresponents i emplenar el conveni disponible en la web de pràctiques. Punxa ací.

Important, l’estudiant ha de dirigir-se a la unitat de pràctiques en empresa de la seua escola o facultat a fi de lliurar la documentació necessària.

Un estudiant que cursa el doctorat, pot fer pràctiques?

El Reglament de pràctiques en empreses i institucions de la UPV no preveu pràctiques en empreses o institucions per a estudiants de doctorat.

Puc treballar i fer pràctiques en la mateixa empresa o institució?

Sí, sempre que l’activitat que dugues a terme en l’empresa o institució no tinga relació amb els estudis als quals es vincula la pràctica.

Puc fer pràctiques alhora en diverses empreses o institucions?

Sí, sempre que es puguen compatibilitzar amb la càrrega acadèmica i sempre que la suma de totes dues no sobrepassen les 40 hores setmanals.

A quantes hores de pràctiques equival un crèdit ECTS?

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de pràctiques.

Una vegada acabades les pràctiques, què he de fer?

Una vegada acabades les pràctiques, l’estudiant, si vol que li les reconeguen, ha de passar per les fases següents:

Seguir els passos d’avaluació de pràctiques disponibles a la web del Servei Integrat d’Ocupació.

L’estudiant i el tutor o tutora de l’empresa elaboren sengles informes. El tutor o tutora de la UPV avalua la pràctica.

En el cas de pràctiques curriculars, l’avaluació de la pràctica es fa mitjançant una qualificació numèrica que comporta el reconeixement de crèdits ECTS.

En el cas de pràctiques extracurriculars, l’avaluació de la pràctica es fa mitjançant: apte/no apte, i comporta el reconeixement a través de la menció de la pràctica en el suplement europeu del títol (SET) de l’estudiant.