- -

Page tree

El director de la tesi, al costat del doctorand, pot preparar una proposta inicial de membres del tribunal per a avaluar la defensa de la tesi. Com en el cas dels avaluadors externs, la proposta inicial haurà de ser aprovada per la CAPD, la qual farà al seu torn la proposta formal a l'Escola de Doctorat de la UPV, per al seu estudi i designació. La proposta es podrà fer en paral·lel a la proposta d'avaluadors externs.

En aquest enllaç trobarà informació més detallada