- -

Page tree

Alumni UPV poden ser tots els titulats UPV.

Alumni UPV Plus poden ser els titulats, PAS/PDI i col·legiats que es troben al corrent de pagament de la quota establida. També seran Alumni UPV Plus els acabats de titular, durant el primer any, de forma gratuïta, des de l'expedició del seu títol.

  • No labels