- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La normativa actual marca una durada màxima als estudis de doctorat. Aquesta durada depèn fonamentalment del règim de dedicació que es tinga (temps complet o temps parcial), però també poden intervindre altres factors.

En el següent enllaç podràs trobar tots els detalls sobre aquest tema.