- -

Page tree

Quina finalitat tenen els premis als millors expedients?

 Tenen com a objectiu reconèixer i incentivar el rendiment acadèmic de l'estudiantat que supera els estudis universitaris de manera brillant i que manté un progrés adequat des del principi.

Quants premis hi ha?

Cada any es convoquen diversos certàmens de premis per a totes les titulacions de grau de la UPV:
- Premis dirigits a l'alumnat que té millors notes d'admissió a la Universitat.
- Premis dirigits als millors expedients acadèmics per a alumnat de cadascun dels cursos d'estudis oficials de grau.
- Premis dirigits als titulats amb millors expedients, destinats als qui han conclòs estudis oficials de grau o primer i segon cicle.

Els premis als millors expedients tenen dotació econòmica?

En l'actualitat aquests premis no tenen cap dotació econòmica, sinó que es convoquen amb efectes exclusivament acadèmics.
No obstant això, a banda del reconeixement acadèmic, per a les tres persones titulades premiades en cada certamen que tinguen els millors expedients, s'atorga una credencial que habilita l'estudiant per a obtenir exempció del pagament per serveis acadèmics en els estudis oficials de màster, sempre que formalitze la matrícula en un màster universitari impartit a la Universitat Politècnica de València en els dos cursos següents a la concessió del premi.

Com he de sol·licitar un premi als millors expedients?

Aquests premis es concedeixen de forma automàtica segons les dades de què disposa la Universitat, sense que calga una sol·licitud prèvia de les persones interessades.

Com sé si he rebut un premi als millors expedients?

La llista d'alumnat premiat, i també les bases de cada convocatòria, es fa pública a la pàgina web del Servei d'Alumnat. En l'enllaç següent pots consultar tota la informació relacionada: premis als millors expedients