- -

Page tree

Les taxes acadèmiques de titulacions universitàries en la Comunitat Valènciana són establides, cada any, per l'organisme responsable de la Generalitat Valenciana (Govern autonòmic).
Tens el detall de les taxes acadèmiques (preus públics) per a aquest curs acadèmic en aquesta direcció.
Les taxes generals de matrícula per curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 de juliol del següent any) són les corresponents als següents conceptes:

  • Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial decret 99/2011. Tots els cursos que l'alumne romanga matriculat.
  • Obertura d'expedient acadèmic per inici d'estudis en un centre. Només el primer curs matriculat.
  • Expedició, manteniment o actualització de targetes d'identitat.

En cas d'assignació de complements formatius, la taxa dependrà del nombre de crèdits d'anivellació requerits i de l'àrea de coneixement en el qual estiga enquadrat el programa de doctorat.