- -

Page tree

El règim de matrícula a temps parcial està arreplegat, tant en la normativa nacional, article 3 del Reial decret 99/2011, com en els punts 3 i 5 de la normativa institucional de permanència.

La sol·licitud pot realitzar-se en el moment de sol·licitar l'admissió (preinscripció) o posteriorment, una vegada formalitzada matrícula (a través de la INTRANET de l'alumne, secció de Secretaria Virtual, segona columna, sol·licituds, sol·licitud per a règim de matrícula a temps parcial).

Una vegada aprovada la sol·licitud per part de la Comissió Acadèmica del programa la dedicació parcial es mantindrà en futures matrícules, llevat que se sol·licite el contrari.