- -

Page tree

Hi ha dues taxes de reserva a entitats segons l’horari, de matí (fins les 15.00 h) i de vesprada. A més, quan es requerisca personal tècnic especialitzat, els preus de la reserva s’incrementaran en la quantia que segons la normativa vigent haja de percebre el personal necessari per a atendre l’ús de l’espai o de la instal·lació.

Podeu consultar les tarifes de cada instal·lació