- -

Page tree

Com puc sol·licitar un certificat o un justificant acadèmic?                       

En l’apartat Secretaria virtual, Sol·licituds de la teua intranet hi ha habilitada una utilitat per a sol·licitar diversos tipus de certificats i justificants en qualitat d’alumne de títols oficials de grau, màster i doctorat.

Alguns d’aquests documents van signats electrònicament i pots descarregar-los des de la mateixa intranet. El document descarregat té consideració de còpia autèntica. La integritat i l’autenticitat d’aquests documents es pot verificar mitjançant el codi segur de verificació (CSV) a la seu electrònica de la UPV.

Hi ha altres classes de certificats i justificants que es poden sol·licitar des de la intranet però no són descarregables, sinó que has d’anar a recollir-los en persona al teu centre d’estudis. I finalment, hi ha certificats i justificants que has de sol·licitar al teu centre d’estudis i recollir-los en persona.

En la teua intranet pots consultar, en l’apartat Secretaria virtual, Sol·licituds, el detall dels tipus i les característiques dels certificats i justificants disponibles.