- -

Page tree

La quota anual s'estableix en:
Alumni UPV


Alumni Plus UPV


Membres ordinarisActiu

Aturats

Jubilats

Titulat UPV *


0 €

30 €

15 €

15 €

* Per als titulats UPV de primer any, la quota en Alumni Plus UPV és de 0 € des que paguen les taxes del títol.
Alumni Plus UPV


Membres associats


Actiu

Aturats

Jubilats

PAS / PDI *


15 €

-

15 €

Col·legiat** titulat per una altra universitat


30 €

30 €

30 €

* Els PAS/PDI que siguen titulats UPV pagaran la quota més avantatjosa, però seran considerats membres ordinaris per la seua condició de titulats UPV.

** Col·legiats en algun dels col·legis amb els quals la UPV té conveni signat. (Actualment no tenim cap conveni vigent)

La quota establida té caràcter anual (exemple: Si l'alta es fa el 14 de febrer de 2018, el conjunt de membres estarà actiu fins al dia 13 de febrer de 2019).

  • No labels