- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La quota anual s'estableix en:

 

 

 

 

 

 

 

Alumni UPV

 

Alumni Plus UPV

 

Membres ordinaris

 

 

Actiu

Aturats

Jubilats

Titulat UPV *

 

0 €

30 €

15 €

15 €

* Per als titulats UPV de primer any, la quota en Alumni Plus UPV és de 0 € des que paguen les taxes del títol.

 

 

 

Alumni Plus UPV

 

Membres associats

 

Actiu

Aturats

Jubilats

PAS / PDI *

 

15 €

-

15 €

Col·legiat** titulat per una altra universitat

 

30 €

15 €

15 €

* Els PAS/PDI que siguen titulats UPV pagaran la quota més avantatjosa, però seran considerats membres  ordinaris per la seua condició de titulats UPV.

** Col·legiats en algun dels col·legis amb els quals la UPV té conveni signat.

La quota establida té caràcter anual (exemple: Si l'alta es fa el 14 de febrer de 2018, el conjunt de membres estarà actiu fins al dia 13 de febrer de 2019).

  • No labels