La UPV ofereix un total de 30 programes de doctorat dins dels àmbits de Agroalimentació i Biotecnologia, Arquitectura, Art, Ciències, Economia i Ciències Socials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial i TIC.

En aquest enllaç podràs trobar l'oferta actual de programes de doctorat d'aquesta universitat estructurada per àmbits de coneixement.

La informació que s'ofereix de cadascun dels programes és molt àmplia. Punxant en el programa que li interesse obtindrà informació general relativa al programa, i també específica d'aquest.

Ha de tindre en compte que la majoria de programes recomanen preparar una proposta de pla d'investigació o projecte de tesi de forma prèvia a l'admissió i molts d'ells un director o tutor ja concertat.

En cas que no tinga concertat director o tutor, pot trobar informació sobre línies d'investigació i grups d'investigació en l'apartat de “Organització del programa de doctorat”. Cada grup d'investigació relaciona als investigadors adscrits a aquest, podent accedir a la direcció de contacte de tots ells.

És també molt important la informació que s'inclou en els apartats:
•“Informació d'accés al programa”
•“Desenvolupament del doctorat” – “Activitats formatives Específiques i Transversals.