Entre els repositoris de dades més destacats es troben Zenodo, Dataverse, FigShare o Dryad.

Per a cercar més repositoris de dades pots consultar r3data o Repository Finder.